پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 - 16 نوامبر 781
 دوره آموزش آنالیز تنش خطوط لوله با نرم افزار caesar - مقدماتی - مجتمع فنی کلیک نو تبریز
آنالیز تنش خطوط لوله با نرم افزار Caesar تبریز

آنالیز تنش خطوط لوله با نرم افزار Caesar - مقدماتی - مجتمع فنی کلیک نو تبریز

نرم افزار || CAESAR معروف ترین نرم افزار تحلیل تنش سیستمهای پایپینگ در صنعت نفت و گاز در سراسر دنیاست. این نرم افزار دارای دیتا بیس بسیار گسترده از استانداردها، کدهای مختلف متریالهای گوناگون و کاتالوگ شرکتهای معروف می باشد. ابتدا کایر باید سیستم پایپینگ موجود را در محیط آINPU نرم افزار به صورت سه بعدی مدلسازی کند، سپس با استفاده از مجموعه ساپورتهای مختلف موجود در نرم افزار، تکیه گاه مورد نظر خود را انتخاب و سیستم لوله کشی را مقید بسازد از قابلیت دیگر این نرم افزار است که می توان شرایط مختلف دمایی و فشاری حاکم بر سیستم پایپینگ را در ورودی تعریف کرد و نتایج تحلیل را برای هر کدام از شرایط به صورت مجزا بررسی نمود. شرایط محیطی پلنت مانند باد و زلزله و برف و تاثیرات امواج دریا و نیروی ناشی از عملکرد شیرهای اطمینان جزء دیگر ورودی های نرم افزار است که مدلسازی سیستم پایپینگ را کامل میکند، در شکل زیر نمونه صفحه INPUT نرم افزار نشان داده شده است. این نرم افزار قابلیت تحلیل تنش لوله های مدفون را دارد. برای این کار از مدل کننده لوله های زیر خاک استفاده می کنند. در پنجره مربوطه باید مواردی چون چگالی خاک و ارتفاع خاک روی لوله هامشخص شود سپس نرم افزار خاک اطراف لوله ها را بصورت تکیه گاههای غیر خطی مدل می کند. از قابلیتهای دیگر این نرم افزار تحلیل LOCAL STRESS نازلهای مخازن تحت فشار بر اساس نیروهای وارده از پایپینگ به مخازن می باشد.