پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 - 16 نوامبر 781
 دوره آموزش طراحی ابر نقاط (مهندسی معکوس) با استفاده از نرم افزار کتیا catia
دوره آموزش طراحی ابر نقاط catia تبریز

طراحی ابر نقاط (مهندسی معکوس) با استفاده از نرم افزار کتیا CATIA

طراحی ابر نقاط (مهندسی معکوس) با استفاده از نرم افزار catia یکی از قابلیت های مهم نرم افزار کتیا طراحی بر روی فایل ابر نقاط (Cloud of Points) جهت مهندسی معکوس قطعات میباشد. ابر نقاط در واقع فایلی حاوی مختصات سه بعدی تعداد زیادی نقطه در فضا است که توسط تصویر برداری دستگاه های مخصوصی به نام اسکنر سه بعدی از روی سطح قطعه مورد نظر تهیه می گردد. به این فرایند در اصطلاح دیجیتایز کردن گفته می شود. پس از انجام تصویر برداری از روی سطح قطعه و تهیه فایل ابر نقاط، باید سطح مدل و یا همان قطعه مورد نظر را بر روی این نقاط ایجاد نماییم که به این کار مهندسی معکوس بر روی فایل ابر نقاط گفته می شود. در نرم افزار کتیا برای انجام این کار از محیط های کاری Digitized Shape Editor و Quick Surface Reconstruction استفاده می گردد.